:«شاهزاده ی عرب، مریخ، خورشید،ناهید، شیر و حکومت کلیسا را از طریق دریا از پای در خواهد آورد. از جانب ایران( پرشیا ) بیش از یک میلیون پرهیزگار به بیزانس و مصر به سوی شمال هجوم خواهند آورد.» (قطعه ی 55/5)
:« از کشور عربی خوشبخت ( در منطقه ی غنی و ثروتمند اعراب) شخصی قدرتمند و مسلط بر شریعت محمدزاده خواهد شد، اسپانیا را به درد سر انداخته و بر گرانادا(غرناطه) مستولی میشود. از طریق دریا بر مردم نیکوزیا ظفر خواهد یافت.» (قطعه ی 29/2)
:« مرد مشرقی از محل استقرار خویش خارج خواهد شد، برای دیدار فرانسه از کوه آپونین خواهد گذشت، از فراز آسمان، از برف ها، دریاها و کوهها گذر خواهد کرد و همگان را با عصایش مضروب خواهد کرد.» ( سانتوری 4/ قطعه ی 59)

دو محاصره، در گرمایی سوزان انجام می گیرد.
آن مرد، از فشار تشنگی، بخاطر دو فنجان مملو از آب، کشته میشود.
دژ نظامی مملو میشود، و یک آرمانگرای کهنسال {امام خمینی} ، نشانه های نیرا(سرزمین ایران) را
به اهالی ژنو {سازمان ملل متحد} نشان خواهد داد.(63/3)
رهبر پاریس، اسپانیای بزرگ را اشغال می کند، کشتیهای جنگی در برابر مسلمانان( محمدی ها) که از پارتیا(ناحیه ای در ایران) و مدیا(در ایران) برخاسته اند، می ایستند. آن مرد، سیکلاد (اروپا) را تاراج می کند، و آنگاه انتظاری بزرگ در بندر یونان حکمفرما میشود.
در مجموع نوسترآداموس به این موضوع به صراحت اشاره می کند که ایران( پارت، نیرا،پرشیا،مدیا) با کمک مسلمانان سراسر جهان از جمله کشورهای عربی و مخصوصا سوریه، عربستان سعودی و لیبی،حکومت مقتدری را تشکیل می دهند و پس از جنگ مذهبی که هسته ی آن از لبنان شروع میشود و عمدتا برعلیه اسرائیل است، جهان را به تسخیر خود در می آورند و سپس جنگی جهانی و عظیم رخ خواهد داد و جهان نابود خواهد شد. (سانتوری2/ قطعه ی 91)
و چنین بر میآید که ایران،جهان را ابتدا از طریق حمله به ترکیه( و مقدونیه) به تصرف خود در خواهد آورد:
شب در آسمان مشعلی رو به خاموشی دیده خواهد شد. در مرکز رن، جنگ و خشکسالی به بار می آید، کمک خیلی دیر می رسد. پرشیا حمله آورده و ماگدونیا و در جای دیگر می گوید: مقدونیه را به محاصره در می آورد . (سانتوری 2/ قطعه ی 96)
تو ای فرانسه، اگر از آب های لیگوریا گذر کنی ؛ خود را، در میانه ی دریا و جزایر در محاصره خواهی یافت.
و پیروان محمد، در برابر تو خواهند ایستاد.
و همچنین، تو ای دریای آدریاتیک! استخوان خران و اسبان را خواهی جوید.(سانتوری 3/ قطعه ی 23)
آن مرد، با سلاحها و آتش درخشان، در نزدیکی دریای سیاه،
از پرشیا برای تسخیر ترابوزان خواهد آمد. فاروس و میتیلن به لرزه در خواهد امد؛
خورشید، دریای آدریاتیک را که مملو از اجساد اعراب است،
روشن خواهد کرد. (27/5)
و سپس عواقب جنگ اتمی و نابودی تدریجی جهان به واسطه ی جنگ جهانی سوم را شرح می دهد:« کسوفی در پیش خواهد بود که از زمان آفرینش گیتی تا زمان مرگ و مصائب مسیح و از آنزمان تا به امروز هرگز رخ نداده است و جهان چنین ظلمتی به خود ندیده است...»( در قران، سوره ی قیامت می خوانیم: فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس والقمر و یقول الانسان یومئذ این المفرّ. هنگامی که بینایی خیره می گردد و ماه فرو می رود و خورشید و ماه گرد هم آیند، آنروز انسان می گوید: به کجا فرار کنم؟)
: «جنگ و خونریزی برای مرتبه ی سوم حتمی است.آتش به حدی است که دریاها بجوش می اید و از دولت ها فقط دو دولت و از جهان فقط نیمی باقی می ماند...» (سانتوری 3/ قطعه ی 27)
:« شاهزاده ی لیبیایی { که نماینده ی حکومت ایران است} در غرب به قدرت خواهد رسید، یک فرانسوی از اعراب بشدت مکدر خواهد شد، دانشمندان ادیب خود را با اوضاع وفق خواهند داد، زبان عرب بر فرانسه پیشی می گیرد...» (سانتوری10/ قطعه ی62)
:« در نزدیکی سوربن جهت حمله به مجاستان،
قهرمانی از اهالی برودها{ سیاهپوستان} به انان هشدار خواهد داد.
رهبر بیزانس، سالون از اسلاوینا، آنان را به شریعت محمد در خواهد آورد.»
:« مرد والا مقامی از تبار عرب بزودی پیش خواهد تاخت.از سوی اهالی بیزانس به او خیانت خواهد شد. از شهر قدیمی رودس به پیشواز او خواهند امد. از جانب هانگری( مجارستان) متحمل آزار بسیار خواهد شد.» (سانتوری2/ قطعه 86)
:«در حوالی دریای آدریاتیک براثر طوفانی عظیم، کشتی غرق میشود و زمین به لرزه در اید و بسوی اسمان پرتاب شود و دوباره فرو می افتد؛ در مصر جنبش پیروان محمد افزایش می یابد و پیکی به انسوی مرزها فرستاده میشود تا خبر را اعلان کند.»
همچنین نوستراداموس می سراید: « امپراتوری مقدس به آلمان خواهد آمد؛ پیروان اسماعیل جایگاه بی مانع خواهند یافت.
آدمهای نادان همچنان خواستار کارمانی{ شریعت کهنه} هستند. تمامی حمایت کنندگان محمد سراسر گیتی را خواهند پوشاند.» ( سانتوری 10/ قطعه ی 31)
:« ...... تاریکی و جهل فقط با درخشش نور از بین می رود و با تغییراتی حکومت جهل و ظلمت پایان خواهد یافت.»
لینک ثابت

تمامی حقوق مادی و معنوی " زمان ظهور " برای " زمان ظهور(رضا) " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم